Тоҷикон нарм ҳастанд, аммо ин нармӣ аз нотавонӣ нест, балки аз тавони андеша аст, аз фарҳанг аст, аз андешаи оқибати кор, аз фардост. Раҳим Мусулмониёни Қубодиёнӣ. Манбаъ: Қубодиёнӣ, Раҳим Мусулмониён. Тоҷикон, 2500 сол... . – Душанбе: Адиб, 2005. – 98 с. – С. 41

Баҳисобгирии амалиёт дар бонкҳои тиҷоратӣ

Баҳисогирии амалиёт дар бонкҳои тиҷоратӣ

Иқтисодиёти ин ё он мамоликро бе бонку низоми бонкӣ тасаввур кардан номумкин аст ва низоми бокдории кишвар дар ташкили идораи иқтисодиёти давлатдорӣ нақши назаррас дорад.

Дар ин низом мутахасиссонии самтҳои гуногун аз қабилӣ: иқтисодчӣ, иқтисодчӣ оиди қарздиҳӣ, оиди маблағгузорӣ, инженер дар самти сохтумон, муҳосибон, хазинадорон, мутахассис дар соҳаи металлҳо ва сангҳои қимматнок ва ғайраҳо кор ва фаъолият менамоянд.

Бешубҳа ҳар яки онҳо: «иқтисодчӣ», «молиячӣ», «инженер» дар соҳаи худ дониши мукаммали назариявию амалӣ доранд. Лекин донистани баҳисобгирии амалиёти бонкӣ аз роҳбарият то мизоҷон ҳатмист.

Махсусан дар муносибатҳои молиявӣ бе ҳисобдорию ҳисобгирӣ раванди ин ё он амалиёт номумкин аст. Ҳамчунин, баҳисобгирӣ дар бонк нисбат ба дигар субъектҳои хоҷагидорӣ ба кулли фарқ карда, нақшаи ҳисобҳои муҳосибавӣ ва ҳуҷҷатгузориҳои ташкилотҳои қарзӣ аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон ташкил ва тасдиқ карда мешаванд.

Аз ин рӯ, дар дастури таълимии ба Шумо пешниҳод гардида масъалаҳои назариявию амалии амалиёти бонкӣ ва баҳисобгирии муҳосибавии онҳо дар соҳаи бонкдорӣ шарҳ дода шудааст.

   То ба имрӯз, ба таври кофӣ, дастрас нагардидани мавод дар бораи «Фаъолияти бонкӣ» бо забони модарӣ ва ба миён омадани талаботу стандартҳои байналхалқии ҳисобот моро водор сохт ба қадри имкон (то қобилият доштем) ҷабҳаҳои баҳисобгирии амалиёти бонкҳои тиҷоратиро пешкаши донишҷӯёну мутахасисони соҳаи бонкдорӣ, мизоҷони бонкҳо, соҳибкорону ашхсони алоҳида намоем.

Асосҳои математикаи олӣ

Асосҳои математикаи олӣ

   Дар ин китоб асосҳои алгебраи хаттӣ, геометрияи аналитикӣ, назарияи эҳтимолият ва омори математикӣ гирд оварда шудаанд.

   Фаҳмиши мазмуну мундариҷаи асосии назариявӣ дар китоб бо ҳалли машқҳо осон гардонида шудааст. Китоб асосан дар заминаи якчанд муаллифон, ки солҳои тӯлонӣ дар донишгоҳҳо ва донишкадаҳои гуногуни ҷумҳурӣ хонда шудаанд, омода шудааст. 

   Китоб барои донишҷӯёни ихтисосҳои табиӣ, муҳандисию техникӣ, иқтисодӣ ва инчунин шахсоне, ки хоҳиши худомӯзӣ доранд, тавсия карда мешавад.